Menu

Formandens beretning 2024

image
19. marts 2024 kl. 11:43

Traditionen tro aflagde formand, Mikkel Højsleth, sin beretning på torsdagens Generalforsamling. Denne kan læses her: 

 

Hvis en valgdag er demokratiets fest. Så er Generalforsamlingen er foreningens fest. Tak fordi I vil være med til at fejre Danmarks måske bedste fodboldforening!

Bestyrelsens årsberetning skal godkendes af jer Generalforsamlingen. Men i stedet for udelukkende at se tilbage på året der er gået, så vil jeg bruge muligheden for også at kigge frem.

Aalborg KFUM Fodbold er i dag Jyllands 3-4 største fodboldklub målt på antal medlemmer. Og pilen peger på, at vi kan forvente flere medlemmer i fremtiden.

Det skal kunne ses på dagsorden til bestyrelsesmøderne – og det kan man også.
For både økonomisk, organisatorisk og fysisk plads har været gennemgående temaer.

Og for at illustrere den positive udfordring, så har Anders lavet en oversigt over medlemstallene.

Tallene viser, at vi på 3 år har fået over 40% flere medlemmer.
Flest er kommet i ungdom, men alle afdelinger vokser markant.
Det er vi glade for! Men det giver nogle positive udfordringer, som skal løses.

I årets løb har udvidelse af omklædningsfaciliteter fyldt i arbejdet.
Gode forældre har hjulpet os med at tegne dette projekt – som resulterede i Aalborg Kommune afsatte kr. 1 mio fra prioriteringskataloget.

Det blev startskuddet til fundraising til projektet, hvor vi allerede nu har modtaget en donation og flere positive tilkendegivelser.

Vi i bestyrelsen er med andre ord meget fortrøstningsfulde og optimistiske på, at vi i år 2024 når i mål med finansiering og projektering af nye – meget tiltrængte – omklædningsfaciliteter.

Når vi kommer i mål med finansieringen, vil bestyrelsen nedsætte et byggeudvalg, som kan styre projektering og byggeri.

Frivillighed og udvalgsstruktur er nemlig et indsatsområde, som bestyrelsen har arbejdet meget med – og vil fortsætte de kommende år.

Anders har introduceret årshjulet, hvor de frivillige opgaver er organiseret og skemalagt. Det har været en kæmpe succes. For vores koordinatorer har fået mulighed for at planlægge, og i god tid tage fat i de forældre og medlemmer, som måske ikke altid er først på holdkortet.

Flere hænder til at løfte giver større energi og overskud til dem, som har brede skuldre og løber mange frivillige meter.

Næste skridt er flere og mindre formelle udvalg, hvor medlemmer kan bidrage i større og mindre omfang. Dette initiativ har vi også store forventninger til.

Og især et sted kan vi se, at udvalgsstruktur, planlægning og frivillighed er en kæmpe succes. Forårscuppen – gaven der bare bliver større og større hvert år.

Igen i 2023 var cuppen en rekord. Målt på alle parametre fra deltagehold, afvikling og overskud.

’Frivillighed er fedt’ kampagnen var fantastisk, og sammen med årshjulet gjorde det planlægning og afvikling langt nemmere.

Succesen kan måles igen i år, hvor vi allerede to måneder før cuppen skal afvikles har tændt de røde lygter, og kun har få pladser tilbage i enkelte rækker.
Imponerende!

Tak til cupudvalget. I er en inspiration for bestyrelsen. Og jeres indsats betyder uendeligt meget for vores forening!

Ingen beretning uden en kæmpe tak til vores fantastiske KFUM-personale, der har deres daglige gang på anlægget.
Camilla.
Johnny.
Bjarne.
Jeanett.
og Anders.

I gør det fantastisk godt, og ligesom et fodboldhold på banen er I efterhånden et sammentømret, der bare bliver ved med at vinde. Det er nemt at være Bestyrelse, når man har så godt et hold!

Også stor tak til sportsudvalget, for jeres store bidrag til vores forening.
Der er både nye og velkendte ansigter i sportsudvalget, og Tusind tak for jeres store engagement og arbejde i vores forening.

Afslutningsvis vil jeg sige tak til mine gode venner i bestyrelsen. Selvom Kasper ikke genopstiller, så slipper vi ham ikke. Og tak for det, for Kasper har virkelig sat struktur på rapportering og foreningens økonomi, så vi i dag er drevet som en mindre virksomhed.

Michael og Kasper er dygtige, værdibaseret, behagelige, intelligente og loyale mennesker at arbejde og være sammen med. Det sætter jeg stor pris på.
Og den kultur vi har haft i bestyrelseslokalet, håber jeg kan videreføres til i det kommende bestyrelses år.

Det kommende år er også mit sidste som formand for KFUM.
Jeg er helt vild med den her forening, og mange af de mennesker der kommer her.
Men der skal nye kræfter ind. Folk med børn i klubben eller et kæmpe KFUM hjerte.
Det bliver en god overlevering. Jeg hjælper med alt det, som der er behov for. Og ønske om. Maskinen er velsmurt, og en ny formand har et godt fundament og gode betingelser. Det er jeg stolt af, og er tryg ved at give stafetten videre.

Med denne servicemeddelelse vil jeg afslutte bestyrelsens beretning med at sige tak til alle jer medlemmer. For at skabe gode rammer for vores børn, gode oplevelser for vores unge, og gode fællesskaber for alle – unge som gamle.

Vi har en fantastisk forening!

Tak for ordet.

Luk