Menu

UDVIDELSE AF KLUBHUSET ER KOMMET ET STORT SKRIDT NÆRMERE

image
15. december 2023 kl. 11:09
Den første julegave til medlemmerne i Aalborg KFUM Fodbold er netop blevet pakket op.
Folkeoplysningsudvalget under Aalborg Kommune har besluttet, at støtte udvidelse af vores klubhus med kr. 1 mio.
Midlerne kommer fra prioriteringskataloget 2024.
 
Se pressemeddelelsen fra Aalborg Kommune via linket: Julemillioner til foreningslivet (aalborg.dk)
 
Der sidder helt sikkert en masse medlemmer og tænker: hvad er nu det for noget?
Og hvorfor har vi ikke hørt om det her projekt?
Derfor kommer her et hurtigt oprids med alle de informationer, som bestyrelsen kan dele på nuværende tidspunkt.
 
Aalborg KFUM er vokset eksplosivt, og tæller i dag ca. 1.400 medlemmer.
Bestyrelsen har arbejdet på en helhedsplan for vores klubhusfaciliteter, som kan skabe tidssvarende rammer for vores forening.
Et stort ønske er tilbygning med nye omklædningsfaciliteter.
 
Med stor hjælp fra gode foreningsmedlemmer har bestyrelsen fået tegnet et udkast til 6 nye omklædningsrum.
Efter en god og positiv dialog med Aalborg Kommune har vi søgt midler fra prioriteringskataloget, som netop er bevilliget.
Med denne støtte og tilkendegivelse fra Aalborg Kommune kan vi nu igangsætte fondssøgning.
Og vi har allerede modtaget positiv tilkendegivelse fra flere fonde, som vil se positivt på vores ansøgning.
 
Tilbygningen er endnu ikke detailtegnet eller detailprojekteret, men bygningen vil indeholde minimum 6 omklædningsrum og et depot/opbevaringsrum.
Bygningen bliver forventelig ca. 300 kvm, og skal ligge i forlængelse af vores nuværende bygning i retning mod bane 2.
Vi forventer at bibeholde den midlertidige pavillon, som skal bruges til enten omklædningsrum eller opbevaring.
 
Den nye tilbygning er budgetsat til kr. 5.125.000.
Aalborg KFUM bidrager selv med kr. 750.000.
Sammen med Aalborg Kommunes støtte på kr. 1 mio. er vi dermed i mål med en tredjedel af finansieringen af projektet.
 
Tidshorisonten for projektet er endnu ukendt.
Men vi forventer at opstarte byggeriet af tilbygningen i 2024, så bygning er klar til ibrugtagning i foråret 2025.
 
Vores frivillige forældrearkitekt, Morten Degner Dahl, vil desuden give hans bud på, hvordan vi kan renovere og optimere brugen af vores nuværende klubhus.
Det bestyrelsens ønske, at vi udnytter vores nuværende kvadratmeter bedre, og især skaber et bedre miljø omkring caféen.
Helhedsplanen skal være fundamentet for en etapeopdelt renoveringsplan, som den nuværende og fremtidige bestyrelser kan følge og tilrette, alt efter udviklingen i foreningens ønsker, behov og økonomi.
 
Det er bestyrelsens forventning, at processen og opførelsen af tilbygningen skal forankres i et udvalg under bestyrelsen. Tilbygningsudvalget.
Alle kompetencer og medlemmer er velkomne til at bidrage med stort som småt.
Har du nogle ideer og interesse for projektet, og vil gerne være medlem af tilbygningsudvalget, så tag meget gerne fat i Anders.
 
Tillykke og Glædelig jul til alle vores medlemmer i Aalborg KFUM Fodbold.
 
Luk