Menu

Frivillig i Aalborg KFUM Fodbold

image
28. oktober 2021 kl. 14:56

Bliv en del af et fantastisk fællesskab i Aalborg KFUM Fodbold .

 

Aalborg KFUM er bygget op på frivilligt arbejde.

Her har du et overblik over hvor aalborg KFUM mangler frivillige.

Kontakt Tom Nygaard - tom@aalborg kfumfodbold hvis du er klar eller vil høre mere 

Børnefodbold ledergruppe

Med over 400 medlemmer i børneafdelingen skal der flere personer til at løse børnefodboldformandens opgaver.  Temaet består i forvejen af Rene Broman og Tom Nygaard

Teamet skal løse :  

 • Sørge for materiale er tilgængeligt
 • være med til at udvikle børnefodbolden fagligt/socialt
 • Hjælpe alle frivillige børnetrænere – indhente børneattester
 • Sørge for at alle trænere arbejder udfra den blå tråd og klubbens mission og værdier.
 • Sikre at alle årgange er velfungerende

Der mangler 1 person:

Ungdomsfodbold ledergruppe

Med en voksende ungdomsafdeling i både piger og drenge skal der flere frivillige til at løse opgaverne.

Daniel Tribler er ungdomsformand og vil være teamete repræsentant i sportsudvalget

Teamet skal bla have ansvar for følgende opgaver:

 • Ansætte trænere
 • Udvikle ungdomsafdelingen fagligt/socialt
 • Indhente børneattester
 • Planlægge fællestræninger mellem årgange og køn
 • Sørge for at alle trænere arbejder udfra klubbens mission og værdier

Der mangler 2 personer

 

seniorfodbold ledergruppe

Med en voksende seniorafdeling i damer og herre skal der flere frivillige til at løse opgaverne.

Henrik Skoda er seniorformand og vil være teamets repræsentant i sportsudvalget

Teamet skal bla have ansvar for følgende opgaver:

 • Udvikle seniorafdelingen fagligt/socialt. Både damer og herre.
 • Sørge for at alle trænere arbejder udfra klubbens mission og værdier

Der mangler 2 personer

 

Julekalender:

Hvert år sælger årgang U6 til U15 KFUM’s julekalender fra uge 42 til 1 december. Julekalender udgør en væsentlig del af klubbens indtægt, og bidrager samtidig til den enkeltes årgangs holdkasse.

Teamets opgaver:

 • Designe og sørge for produktion af årets julekalender
 • Finde gevinster hos sponsorer i samarbejde med Tom Nygaard
 • Fordeling og afregning med alle årgange
 • ansvarlig for økonomi i samarbejde med Tom Nygaard

Mangler 2 personer

 

Juletræer:

Der sælges hvert år juletræer fra Aalborg KFUM klubhus i alle weekender fra 1. søndag i advent. Vi søger et team der vil sørge for opgaverne i forbindelse med dette

Teamet skal i samarbejde med Tom Nygaard løse disse opgaver:

 • Annoncering på Facebook – andre medier samt bannere rundt i byen.
 • Udforme Bemandingsskema for salg i weekender
 • beskrivelse af arbejdsopgaver for de frivillige
 • ansvarlig for økonomi i samarbejde med Tom Nygaard

Mangler 2 personer

 

Fyrværkeri:

Der sælges hvert år fra 27 til 31 Dec. Fyrværkeri fra Aalborg KFUM’s klubhus. Vi har en fast leverandør gennem mange år som leverer og som er meget behjælpelig.

Teamet skal bestå af 3 personer med følgende opgaver:

 • bestille og aftale levering i samarbejde med leverandør
 • indhente tilladelse fra kommunen. (standard)
 • skaffe frivillige til salg.
 • Ansvarlig for økonomi.

Torben Frederiksen har været salgsansvarlig i 8 år og vil være der i 2021 som supervisor

Der mangler 2 personer

 

Hasserisløbet  Ledergrupper

Vi søger en gruppe, der i samarbejde med Tom Nygaard, vil udvikle løbet med nye initiativer, således at Hasserisløbet bliver Aalborg mest attraktive familieløb. Ønskescenariet er at gruppen på 2-4 personer der vil gøre løbet interessant for både familier og sponsorer.

Teamet skal være med til at løse konkrete opgaver elelr finde frivillige der løse følgende opgaver

 • WEB + Facebook ansvarlig opdatere og vedlige hjemmeside og Facebook
 • Sælge og udvikle det nuværende sponsorkoncept i samarbejde med Tom Nygaard.
 • Udvikling og afholdelse af Hasserisløbet

Mangler 3 personer

 

Technica Fodboldskole

Hvert år afholdes Technica Fodboldskole i den sidste uge af skolernes sommerferien. Vi er oppe på over 300 deltagrer og deltagerantallet er gået frem til de sidste 5 år. Vi har derfor brug for hjælp til planlægningen

Daniel Tribler (ungdomsformand) er ansvarlig for arrangementet.

Temaet skal bla. løse følgende opgave i samarbejde med Daniel Tribler

 • åbne for tilmelding i Januar
 • Finde trænere - Indhente børneattester på trænere
 • Samarbejde med Technica om det faglige
 • Sørge for fortæring til deltagere og trænere
 • Ansvarlig for økonomi

Mangler 2 personer

 

Fodboldskoler uge 8vinterferie – 1. uge af sommerferie – uge 42 efterårsferie

Vi afholder små fodboldskoler med 50-100 deltagere i uge 8+26+42, hvor det sociale på tværs af aldersgrupper og køn er i fokus.

Daniel Tribler (ungdomsformand) er ansvarlig for disse uger.

Teamet skal opgaverne i forbindelse med afholdelse af skolerne.

 • Åbne og adm. Tilmeldinger
 • Sørge for fortæring til deltagere og trænere
 • Udarbejder program for ugerne
 • Ansvarlig for økonomi

Teamet består af 3 personer.

Mangler 2 personer

 

Aalborg KFUM hjemmeside

 

Udarbejde ny hjemmeside og vedlige holde siden med relevant info. Teamet skal bestå af 2 personer

Mangler 1 person

 

Fællesspisninger

Vi afholder hvert år 6 uger med fællesspisning hvor alle medlemmer og deres familier tilbydes mad i klubhuset. En social aktivitet som er meget vigtig for det sociale liv i klubben.

Vi mangler 1 person der skal hjælpe Tom Nygaard med planlægning og udførelse. Gerne en med erfaring inden for gastronomien 😊 

Der mangler 1 person

 

Rekrutterings af spillere og forældretrænere U5-U12

Teamet skal tage initiativer til at finde nye medlemmer og trænere til børneafdelingen.

Teamet skal være opsøgende på de omkring liggende børnehaver og skoler for hverve nye spillere.

Temaet skal være behjælpelig emd at starte u6 piger og drenge hvert år i august. Finde forældre trænere osv. Tom Nygaard er børneformand, og vil hjælpe med at klæde Jer på til opgaverne.

Teamet skal stå for U5 tumlebold og være til at udvikle dette. U5 tumlebold træner hver mandag, hvor der kommer mellem 50 og 100 børn.

Teamet skal arbejde tæt med Tom Nygaard der er børneformand, og Tom står for den ugentlige træning af U5

Der mangler 2 personer

 

kontakt Tom Nygaard – 21441444 – tom@aalborgkfumfodbold.dk

 

 

Luk