Menu

indkaldelse Generalforsamling i Aalborg KFUM Fodbold og ordinær generalforsamling i Foreningen for Kunstgræsbaner i Aalborg KFUM Fodbold 17 marts 2022

image
15. februar 2022 kl. 14:28

Bestyrelsen for Aalborg KFUM Fodbold indkalder hermed til afholdelse af  generalforsamling 2022

 

Se selve indkaldelsen for dagsorden her 

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

 

Den 15. februar 2022

 

I henhold til vedtægternes § 3 indkalder bestyrelsen til

Ordinær Generalforsamling i Aalborg KFUM Fodbold, der afholdes;

 

Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.30 i klubhuset, Under Lien 60

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning (ved formanden)
 3. Årsberetning fra udvalgene (ved udvalgsformændene)
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Budgetfremlæggelse for indeværende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Orientering om det kommende års kontingenter
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Henvisende til vedtægternes § 4, stk. 2 er følgende på valg;

 1. Næstformand for bestyrelsen (Torben Frederiksen modtager ikke genvalg)
  1. Bestyrelsen har ingen kandidater til posten
 2. Kasserer for bestyrelsen (Bettina Korsgaard modtager ikke genvalg)
  1. Bestyrelsen har ingen kandidater til posten
 3. Valg af revisor, jf. vedtægternes § 6, stk. 3
  1. Bestyrelsen har ingen kandidater til posten

 

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen

Alle klubbens aktive og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Én forælder til barn/børn under 16 år har 1 stemme.

Passive medlemmer har 1 stemme efter et års medlemskab.

Trænere og ledere betragtes som medlemmer.

Medlemmer der er i kontingentrestance, eller som ikke er fremmødte, kan ikke afgive stemme, jf. vedtægternes § 3, stk. 4

 

Indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens bestyrelse, ved formanden, i hænde i skriftlig stand senest 8 dage før den indvarslet generalforsamling.

Formanden kan kontaktes på mail mikkel@viben.dk

 

Vel mødt!

 

På vegne af bestyrelsen i Aalborg KFUM Fodbold

Mikkel Højsleth, Formand for bestyrelsen

 

Indkaldelse til generalforsamling 2022

 

I henhold til vedtægternes § 5, stk. 4 indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i Foreningen for Kunstgræsbaner i Aalborg KFUM Fodbold, der afholdes;

 

Torsdag den 17. marts 2022, kl. 19.00

 

 

Under henvisning til vedtægternes § 5, stk. 5 omfatter dagsordenen:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (udgår da bestyrelsesmedlemmer blev valgt sidste år for en 2 årig periode.)
  • Siddende bestyrelse er.
   1. Mikkel Højsleth (Formand)
   2. Jan Frølund Poulsen (Kasserer)
   3. Torben Frederiksen
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant (skal vælges for en 2-årig periode)
 2. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Formanden kan kontaktes på mail mikkel@viben.dk

 

 

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens aktive og passive medlemmer i Aalborg KFUM Fodbold, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Én forælder til barn/børn under 16 år har 1 stemme, passive medlemmer efter et års medlemskab. Som medlemmer betragtes også trænere og ledere. Medlemmer der er i kontingentrestance, eller som ikke er fremmødte, kan ikke afgive stemme.

 

 

Den 26. februar 2022

 

Bestyrelsen Aalborg KFUM Fodbold

 

Luk